Tijdelijke sluiting om wille van het coronavirus

Beste sportieveling,

Zoals u deze ochtend (of deze nacht) kon vernemen worden er drastische maatregelen genomen tegen de verspreiding van het corona virus.

Wij citeren VRT-nieuws:
⚠️ Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Sportcentrum Grand Slam zal de actualiteit op de voet opvolgen en u berichten wanneer u terug kan genieten van uw favoriete sportactiviteiten. Op dit moment worden we verplicht de deuren te sluiten tot en met 31 maart 2020. Indien we van hogerhand nieuws krijgen dat we sneller terug open mogen gaan, communiceren we dit snel.

ℹ️ Sportcentrum Grand Slam zal alle lopende beurtenkaarten en/of abonnementen aansluitend verlengen met de periode van deze sluiting.

Met sportieve groeten, Kristof & Marc